Tømning og fyldning af containere

2013

Branchevejledningen samler de mange gode erfaringer om tømning og fyldning af containere - herunder gassede containere og containere, hvor varerne kan afgasse.

 

 

Klik her BAR Svar

 
Hent vejledning

Asbestforurenede brand- og skadesteder

 

2013

Målet med branchevejledningen er at ”klæde ledelse og medarbejdere på" til at håndtere indsatser på brand- og skadesteder, hvor der forekommer asbest på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk