Grundmateriale

 

Branchevejledning om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

2015

Revideret vejledning om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

 

Klik her BAR Svar

 
Hent vejledning  

Til nyansatte indenfor brand og redningsområdet

2012

 

Vejledning om nyansatte indenfor brand- og redningsområdet er blevet opdateret og udvidet med tjeklister til virksomheden og tjeklister til den ny ansatte.

 

Tjekliste til virksomheden
Tjekliste til nyansatte

 

Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk

2011

Denne branchevejledning giver råd og vejledning til brand- og redningsbranchen om sikkerhed og sundhed under øvelser og træning, kombineret med de øvrige branchevejledninger indenfor brand og redning.

 

Brancheområder

Til top
 

Asbestforurenede brand- og skadesteder

2013

Målet med branchevejledningen er at ”klæde ledelse og medarbejdere på" til at håndtere indsatser på brand- og skadesteder, hvor der forekommer asbest på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

 

Klik her BAR Svar

 

 

Sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne

2010

Hent vejledning  

Vejledning om personsikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter

2009

Instruks for øvelsesobjekt

Hent vejledning  

Sikker håndtering af trykflasker ved brand og redningsindsatser samt ved akutte uheld med farlige stoffer

2008

Hent vejledning  

Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde

2007

 

Hent vejledning  

Sikkerhed og sundhed ved røgdykning

2017

Branchevejledning om forebyggelse af ulykker og sygdom ved røgdykker indsatser

Hent vejledning  

Personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand og redningsindsatser

2012

Vejledning om hjelme, indsatsdragt, fodtøj mv. til brug ved brand og redningsindsatser.

 

Til top

Søg i al materiale