Kontakter og links på denne side

 
Branchearbejdsmiljørådets Fællessekretariat
- alle henvendelser til Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros
 
Branchearbejdsmiljørådets Partssekretariater
- faglige spørgsmål til vejledninger m.v.
 
Branchearbejdsmiljørådets medlemsorganisationer m.v.
- nye forslag til vejledninger eller indsatsområder
 
Branchearbejdsmiljørådets materialer
- bestilling af materialer m.v.
 
Branchearbejdsmiljørådets samarbejdspartnere
- lovgivning, bekendtgørelser, andre brancheområder m.v.
 
Branchearbejdsmiljørådets webredaktørgruppe
- hjemmesidens indhold og tekniske spørgsmål

 
 
  
Branchearbejdsmiljørådets Fællessekretariat
 

Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros
Fællessekretariatsleder Eva Hjermitslev 
H. C. Andersens Boulevard 18 
1787 København V
Telefon 33 77 33 77

email: evhj@di.dk

 

 

Branchearbejdsmiljørådets Partssekretariater
 

Arbejdsgiversekretariatet
DI
Chefkonsulent Susanne Linhart

H. C. Andersens Boulevard 18

1787 København V

Telefon 33 77 48 47
email: sli@di.dk

 

 

Arbejdstagersekretariatet

3F, Fagligt Fælles Forbund

Miljøkonsulent Kjeld Hougaard Jensen
Kampmannsgade 4
1790 København V
tlf : 88 92 03 02

email: kjeld.jensen@3f.dk

 

 
Arbejdsledersekretariatet

Lederne

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen
Vermlandsgade 65
2300 København S
tlf : 32 83 32 83

email: la@lederne.dk 
 

 

Branchearbejdsmiljørådets medlemsorganisationer

 

3F (Fagligt Fælles Forbund )

FOA (Fag og Arbejde)

HK Handel

HK Privat

Dansk Jernbaneforbund

HK Luftfart

FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd)

DI

Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT)

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL)

Keolis

COOP Danmark A/S

Københavns Lufthavne A/S

Dansk Erhverv

BOA (Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening)

Finansministeriet

DSB

Banedanmark

Post Danmark A/S

KL

Danske Regioner

Lederne

 

 

Branchearbejdsmiljørådets materialer


Branchearbejdsmiljørådets materialer vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden, hvorfra de kan downloades. Materialerne kan også rekvireres hos Branchearbejdsmiljørådets medlemsorganisationer, se ovenfor. 

 

Branchearbejdsmiljørådets samarbejdspartnere

 

Beskæftigelsesministeriet

Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljørådet

Videncenter for Arbejdsmiljø

de øvrige Branchearbejdsmiljøråd

Transporterhvervets UddannelsesRåd

 

Branchearbejdsmiljørådets webredaktører

 

Eva Hjermitslev evhj@di.dk

Susanne Linhart sli@di.dk

Kjeld H. Jensen kjeld.jensen@3f.dk