Grundmateriale

Hent vejledning  

Håndbog for Lagre og vareterminaler

2014

Arbejdsmiljøhåndbog for lagre med fokus på både regler, udstyr, indretning og adfærd.

 

Klik her BAR Svar

Hent vejledning  

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til truckførere til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

 

http://www.bevarryggen.dk/oevelser/#truck

 

 

Intern færdsel

2014

Manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker på lagre. Denne vejledning beskriver kort reglerne og viser eksempler.

 

Klik her BAR Svar

 

Kørsel med truck

2014

Denne vejledning sætter fokus brug af trucks, el-heste og andre kørende tekniske hjælpemidler i virksomheden.

 

Klik her BAR Svar

 

Brancheområder

Til top
 

Arbejdsmiljø på udendørslagre

2014

 

Arbejdsmiljø på Pluklager

2014

 

 

Arbejdsmiljø på Pallelager

2014

 

 

 

Arbejdsmiljø på Grenreollager

2014

 

 

Tømning og fyldning af containere

2013

Branchevejledningen samler de mange gode erfaringer om tømning og fyldning af containere - herunder gassede containere og containere, hvor varerne kan afgasse.

 

 

Klik her BAR Svar

Hent vejledning  

Jeg arbejder i trælast

2014 

Branchevejledningen har fokus på de større trælastlagre. Den giver et overblik over bl.a. APV, instruktion, ulykkesforebyggelse og personlige værnemidler samt udstødningsgasser i drive-in haller.

 

Klik her BAR Svar

Hent vejledning  

Vejledning om arbejde i frysehuse

2010

Vejledning med særligt fokus på arbejde i kulde.

Hent vejledning  

Terminaler til pakkedistribution

2013

Vejledning om pakketerminaler med særlig fokus på ergonomi og brug af tekniske hjælpemidler.

 

Håndtering af Blomstercontainere

2010

Vejledningen omfatter håndtering af blomstercontainere, herunder ompakning og intern transport hos grossisten.

Hent vejledning  

Arbejdsmiljø på havne

2012

Vejledning om arbejdsmiljø på havne med udgangspunkt i reglerne om APV.

Hent vejledning  

Vejledning om containerterminaler

2011

 

Vejledning om arbejdsmiljøforhold ved containerhåndtering på havne.

Hent vejledning  

Vejledning om håndtering af vindmøller på havne

 

Med vejledningen får ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen input til, hvordan de skal indrette sig og arbejde, når de skal håndtere vindmølledele på havne

 

Klik her BAR Svar

 
 

Lastning og losning af fly

2011

 

Vejledning om handling af bagage i lufthavne.

 

Transport og håndtering af asbest på genbrugspladser

2010

Vejledning om de særlige krav om afhentning af asbest på genbrugspladser og aflevering på deponi.

Hent vejledning  

Håndbog for Genbrugspladser - Inspiration til et godt arbejdsmiljø

2003

Håndbog om arbejdsmiljøforhold på genbrugspladser med omtale af alle arbejdsprocesser, herunder håndtering af farligt affald, kundehåndtering m.fl.

 

- Håndbogen findes også i forkortet udgave herunder

Hent vejledning  

Minihåndbog for Genbrugspladser - inspiration til et godt arbejdsmiljø

2003

Forkortet udgave af Håndbog for Genbrugspladser.

 

Forebyggelse af støveksplosioner i grovvarebranchen

2010

Indeholder ATEX regler, risikovurdering og ATEX APV for grovvarebranchen.

Hent vejledning  

Arbejdsmiljøhåndbog for Grovvarebranchen

2001

--- Materialet er under revision ----

 

Hent vejledning  

Vejledning om silorengøring

1991

Vejledning om sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold ved silorengøring.

Hent vejledning  

Vejledning om Aflatoxin i foderstofbranchen

1996

Vejledning om risiko for påvirkning af Aflatoxin.

Kun tekstversion

 

Arbejde på trælasthandler og indsortering af træ

1997

Vejledningen kan p.g.a. formatet ikke lægges på nettet

 

 

Til top

Søg i al materiale